Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Läkare och patient tittar på bildskärm. 2016-12-19

    Staten fortsätter stödja kvalitetsregistren

    Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fortsätta stödja arbetet med kvalitetsregister.
  • Vården i siffror logotyp 2016-12-15

    Ett år med Vården i siffror

    Vården i siffror firar ett år och har under den tiden växt till sig ordentligt. Antalet indikatorer, anslutna register, sjukhus och vårdenheter ökar ständigt. Det bidrar till att nå målet att ge så aktuell och heltäckande data om svensk hälso- och sjukvård som möjligt.

Kvalitetsregistren och framtiden

Nytt system tas fram

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har fattat beslut om anslag till registerverksamheten för 2017 och hur ett nytt kvalitetsregistersystem från 2018 ska utarbetas.

Guide för bättre kommunikation

Så kommunicerar du mer effektivt

Vill du ha hjälp med att lyckas med din kommunikation? Nu finns en ny guide för kvalitetsregister som vill ha tips och råd för att nå ut till sina målgrupper.

TwitterSe fler