Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Porträtt av Ann-Catrin Eldh 2017-02-15

    Så blir kvalitetsregister motor i förbättringsarbetet

    Kvalitetsregistren har kallats en guldgruva när det gäller utveckling av vården bland annat ur ett forskningsperspektiv. Men säkrar de också kliniskt förbättringsarbete? En forskargrupp som följt satsningen på kvalitetsregister ser att de gör det – under vissa premisser.
  • Karin Åkesson, porträttfoto 2017-02-06

    Barn och ungdomar med diabetes har fått bättre hälsa

    Förbättringsprojekt initierade av kvalitetsregistret för diabetes hos barn och ungdomar, SWEDIABKIDS, gav mycket goda resultat. Gruppens blodsocker blev bättre reglerat och utvecklingen fortsatte åren efter projekten. Detta betyder bättre hälsa för patienterna både på kort och lång sikt.

Kvalitetsregistren och framtiden

Nytt system tas fram

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har fattat beslut om anslag till registerverksamheten för 2017 och hur ett nytt kvalitetsregistersystem från 2018 ska utarbetas.

Guide för bättre kommunikation

Så kommunicerar du mer effektivt

Vill du ha hjälp med att lyckas med din kommunikation? Nu finns en ny guide för kvalitetsregister som vill ha tips och råd för att nå ut till sina målgrupper.

TwitterSe fler