Nationella Kvalitetsregister

2015-11-26

Tidningen Dagens Medicins prestigefyllda IT i vården-pris, Juryns pris, har tilldelats Kirurgiska kliniken i Region Örebro län. De får priset för arbetet med strukturerad vårddokumentation som överförs till kvalitetsregister.

2015-11-25

Trycksår ansågs tidigare vara oundvikliga. Numera talar många om en nollvision. Den förändrade attityden – i kombination med andra förbättringar – har lett till en dramatisk minskning av antalet trycksår. I den utvecklingen har kvalitetsregistret Senior alert haft en avgörande betydelse.

Fler nyheter »

Kvalitetsregisterkonferensen 2016

Anmälan är öppen

Programmet fokuserar på hur kvalitetsregistren bidrar till utvecklingen av vården och ger förutsättningar för att skapa bästa möjliga vård för patienten.

Illustration av ett barn och en spruta.

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns en snabbguide för hur det går till.

Nationella Kvalitetsregister