Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Porträtt av Anna-Lena Wennberg 2016-09-07

    Högre ålder hos mamman mindre problem vid IVF

    Högre ålder hos mamman är inte en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan. Detta visar en ny nordisk kvalitetsregisterstudie. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien.
  • Porträtt av Staffan Björck 2016-08-23

    Rekommenderat blodtrycksmål vid diabetes ifrågasätts

    Socialstyrelsen höjde nyligen den rekommenderade blodtrycksgränsen för patienter med diabetes. Detta kan leda till att fler patienter drabbas av stroke eller hjärtinfarkt, visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. Den nya studien är världens hittills största i ämnet och baseras på data från Nationella Diabetesregistret.

Medel för 2017

Anvisningar för ansökan, uppdatering och redovisning

Register som vill ha medel för 2017 ska lämna in en anmälan senast 20 oktober. Uppdatering av registerprofilen och redovisning av Q3 ska också göra senast samma datum.

Kvalitetsregistrens framtid

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behandlade på sitt möte den 31 augusti frågor som rör kvalitetsregistren och framtiden. Styrgruppen diskuterade både förutsättningar för övergångsåret 2017 och för tiden därefter. Det finns delar som behöver beredas ytterligare och beslut kommer att fattas först när det arbetet är klart. Det beräknas ske inom ett par veckor. När styrgruppen har fattat sitt beslut kommer information att skickas ut.

TwitterSe fler