Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Bo Norrving, registerhållare för Riksstroke 2016-04-25

    Var femte strokepatient vårdas på fel avdelning

    – Den enskilt viktigaste kvalitetsbristen i dagens strokesjukvård är den stora andelen som inte får vård på strokeenhet som första vårdform. Var femte patient ligger på fel avdelning i det kritiska fö...
  • Brent James föreläser på Kvalitestregisterkonferensen 2016. 2016-04-18

    Framtidens kvalitetsregister diskuterades på konferens

    Våra Nationella Kvalitetsregister behöver användas mer för förbättringsarbete i vården. Resultat från kvalitetsregistren behöver också ingå i de kunskapsstöd som guidar vårdpersonal när de möter patie...

Forskningskonferens 24 maj

Forskningskonferens

Svensk kvalitetsforskning har utvecklats positivt de senaste åren. För att stimulera till ökat användande av kvalitetsregistren i forskning, följer vi upp tidigare års uppskattade konferenser för kvalitetsregisterforskare.

Ny webbplats

Kvalitetsregister.se har fått ett nytt utseende som ska göra det lättare att navigera och hitta rätt information. Webbplatsen ska fungera bra oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil. Nu finns det också information om varje register på engelska.

Kvalitetsregister i mediaSe fler

TwitterSe fler