Nationella Kvalitetsregister

2016-02-08

Vårdskador i samband med gynekologisk operation hamnar, som inom de flesta specialiteter, ofta under radarn. Men nu har kvalitetsregistret Gynop utvecklat en ny, smart metod som identifierar patienter med en misstänkt vårdskada. Klinikerna uppmärksammas automatiskt, vilket ger dem möjlighet att förbättra sina rutiner.

2016-02-04

Från 1995 till 2012 förbättrades överlevnaden för patienter med ändtarmscancer i Sverige från 56,9 procent till 61,7 procent. Det är resultat i absolut världsklass. Starka skäl talar för att Svenska Kolorektalcancerregistret har spelat en väsentlig roll för de goda resultaten.

Fler nyheter »

Kvalitetsregisterkonferensen 2016

Plats för erfarenhetsutbyte

Hur kan register ännu bättre användas i patientmötet, i förbättringssarbete och för verksamhetsutveckling? Anmäl dig till konferensen och möt föreläsare som Brent James, Eugene Nelsson och Maureen Bisognano och många fler.  

Illustration av en patient och läkare som tittar på ett stapeldiagram.

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns dokument och guider till stöd för ditt arbete.

Nationella Kvalitetsregister