Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Presentationer

Årets kvalitetsregisterkonferens genomfördes den 9 nov. Utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter stod i fokus.

Framtidens kvalitetsregister

Överenskommelse för 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har slutit en överenskommelse om att stödja arbetet med Nationella Kvalitetsregister under 2018.

TwitterSe fler