Nationella Kvalitetsregister

2014-09-04

Från och med 1 oktober ändras patientdatalagen så att det blir möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister.

2014-10-21

Rundabordsmötena ger tillfälle för registerhållare att diskutera aktuella frågor kring kvalitetsregister, utbyta erfarenheter samt få information om vad som pågår på nationell nivå. Nästa Rundabord är den 24 november.

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns här en snabbguide för hur det går till, och annan matnyttig information.

För dig som patient

Kvalitetsregistren finns till för att förbättra vården. Genom att dina uppgifter finns med är du med och bidrar. Sammanställningarna görs på gruppnivå, och dina uppgifter är skyddade av sekretess.

ny process för Att redovisa och söka medel

Under 2014 förändras sättet för registren att redovisa sina aktiviter och ansöka om medel. 

Nationella Kvalitetsregister

Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 15
Tfn: 08-452 70 00

E-post: kvalitetsregister@skl.se