Nationella Kvalitetsregister ska:

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • 2020-07-02

    Nulägesrapport 2020 för Nationella Kvalitetsregister

    I Nulägesrapporten redovisas de aktiviteter som genomförts under 2019 inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • 2020-06-09

    Ny ordförande i Expertgruppen

    Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister beslutade den 28 maj 2020 att utse Evalill Nilsson till ny ordförande i Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

2020-06-11

Överenskommelse om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister.

Överenskommelse med industrin

2020-07-02

Vägledningar om roller och ansvar samt kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder två vägledningar i juridiska frågor. Den ena beskriver roller och ansvar i organisationen för Nationella Kvalitetsregister, den andra utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning.

Vägledningar juridik

 


TwitterSe fler - senaste nytt om NKR