Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Porträtt av Kristina Hambraeus 2017-11-22

    Bättre behandling efter hjärtinfarkt kan ge 500 extra år

    Chansen att överleva efter en hjärtinfarkt ökar om blodfetterna hålls på låg nivå. En ny studie på data från kvalitetsregistret SEPHIA visar att om patienternas blodfettsnivåer når uppsatta mål under en tioårsperiod kan det ge upp till 500 extra levnadsår.
  • Foto på Johan Herlitz 2017-08-25

    God hjärnfunktion hos riktigt gamla som överlever hjärtstopp

    Patienter över 90 år som fått hjärt-lungräddning på sjukhus och överlevt har oftast god hjärnfunktion. Det visar en ny studie från Svenska Hjärt­lungräddningsregistret. Men den svåra etiska frågan kvarstår: Ska man ge hjärt-lungräddning eller inte till mycket gamla och sjuka patienter?

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Presentationer

Årets kvalitetsregisterkonferens genomfördes den 9 nov. Utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter stod i fokus.

Rapport

Sammanfattning av satsningens fem år

Den femåriga särskilda satsningen på nationella kvalitetsregister är nu avslutad. I den här rapporten ger kansliet en sammanfattande bild av det arbete som gjorts, och vad det har lett till.

TwitterSe fler