Nationella Kvalitetsregister


Nuläges­rapport våren 2014

Nuläget i satsningen på Nationella Kvalitetsregister​

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsergister har beslutat att göra vissa justeringar i satsningens berednings- och beslutsprocess. Justeringarna är en naturlig fortsättning av registrens och registerverksamheternas utveckling. Det har också resulterat i en ny årscykel för registrena, för redovisning och ansökan. Den nya ordningen ska bättre stödja befintliga registers utveckling, snarare än att fokusera på bildandet av nya.

2014-06-27

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister erbjuder stöd för register vid förfrågningar och diskussioner om samarbete med industrin. Här presenterar vi olika delar som är viktiga att tänka på. Dokumenten på sidan är exempel och de kan man justera efter behov.

2014-06-27

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns här en snabbguide för hur det går till, och annan matnyttig information.

För dig som patient

Kvalitetsregistren finns till för att förbättra vården. Genom att dina uppgifter finns med är du med och bidrar. Sammanställningarna görs på gruppnivå, och dina uppgifter är skyddade av sekretess.

Utbildning för patient­företrädare

En tredagars­utbildning i höst för dig som deltar i kvalitets­register­arbete som patient, eller som skulle vilja göra det i framtiden. Anmälan senast 23 juni.

Års­plan För redo­visning

Under 2014 förändras sättet för registren att redovisa sina aktiviter och ansöka om medel. Läs om hur årsplanen ser ut i sin helhet, och mer om respektive del.

Nationella Kvalitetsregister

Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 15
Tfn: 08-452 70 00

E-post: kvalitetsregister@skl.se