Nationella Kvalitetsregister ska:

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2020-01-15

  Konferenser 2020

  Här finns datum för konferenser och seminarier för 2020.Har du något event, utbildning eller konferens som du vill att vi lägger upp här är du välkommen att kontakta kommunikatör Ingela Larsen.Läs och anmäl dig här.
 • 2020-01-15

  Kommunerna bidrar med finansiering

  Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter.

2019-12-03

SKL har blivit SKR

SKL har från den 27 november 2019 ändrat namn till Sveriges Kommuner och Regioner, med förkortningen SKR. Som medlemsorganisation vill SKR på ett tydligt sätt representera och spegla medlemmarna. Alla landsting är sedan en tid regioner. Namnändringen beslutades på SKL:s kongress i Linköping den 27 november 2019.

Webbadressen och e-postadresserna har bytts till skr.se.
De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid.

2019-07-01

Uppdaterad patient- och brukarinformation

Nu finns uppdaterade mallar för patienter och brukare tillgängliga. De finns även översatta till fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska. Det finns även ny mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska.
Material och mallar finner du här.

Vill du som patient/brukare veta mer om dina rättigheter för deltagande i Nationella Kvalitetsregister hittar du information här.

 


TwitterSe fler - senaste nytt om NKR

 • kvalitetsregist: RT @Hassel2011: Vetenskapsrådets styrelse har utsett fem nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2020–…

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) vill förbättra behandling av patienter med reumatiska sjukdomar. Nu finns…

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: Nu bedrivs världsunik forskning med hjälp av Svenska Frakturregistret. Vetenskapsrådet satsar 25 miljoner på två studi…

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: Delregisterhållare för Ovarialcancer, docent och överläkare Pernilla Dahm-Kähler uppmärksammas för enastående insatser…