Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • 2017-03-29

    Hjärtsjukvården i siffror

    I Sverige har den akuta hjärtsjukvården förbättrats under lång tid med allt bättre redovisade resultat. En sammanställning av data från hjärtsjukvården presenteras nu i en rapport på Vården i siffror.
  • Porträtt av Ann-Catrin Eldh 2017-02-15

    Så blir kvalitetsregister motor i förbättringsarbetet

    Kvalitetsregistren har kallats en guldgruva när det gäller utveckling av vården bland annat ur ett forskningsperspektiv. Men säkrar de också kliniskt förbättringsarbete? En forskargrupp som följt satsningen på kvalitetsregister ser att de gör det – under vissa premisser.

Forskning

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 9 november

Save the date! Årets Nationella Kvalitetsregisterkonferensen äger rum i Stockholm på Folkets hus den 9 november. Mer information kommer senare under våren.

Nulägesrapporten 2017

Årets nulägesrapport är klar

Årets nulägesrapport är den femte av de årliga rapporter som publicerats under satsningen, och som beskriver aktiviteterna under året. 

TwitterSe fler