Nationella Kvalitetsregister

2015-06-25

För tredje året i rad presenterar vi vår nulägesrapport över satsningen på kvalitetsregister. En mängd aktiviteter och projekt har initierats för att effektmålen för satsningen ska nås. Framför allt har det ökade stödet till registren gett dem bättre förutsättningar att arbeta både mer intensivt och mer långsiktigt.

2015-07-03

Nu kan Nationella Kvalitetsregister som fått ekonomiskt stöd för 2015 söka medel för projekt inom den internationella strategin. Sista ansökningsdag är den 10 augusti.

Kvalitetsregister i Almedalen

Seminarium i Almedalen

Den 29 juni arrangerade vi seminariet ”Guldgruvan 5 år senare, har kvalitetsregister förbättrat vården?”. Se det i efterhand på vår webbplats.

Webbutbildning Att driva kvalitetsregister

Webbutbildning

Nu finns en utbildning i att driva Kvalitetsregister, för dig som är registerhållare eller styrgruppsmedlem. Använd den gärna som ett stöd i ditt dagliga arbete.

Illustration Forskning utbildning

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns här en snabbguide för hur det går till och annan matnyttig information.

Nationella Kvalitetsregister