Nationella Kvalitetsregister

2015-09-23

Kvalitetsregistren öppnar helt nya möjligheter för den kliniska forskningen. Med enkla och smarta metoder kan man systematiskt utvärdera behandlingar som aldrig skulle ha utvärderats annars. Man kan rekrytera många fler patienter än i traditionella studier.

2015-09-22

Patientperspektivet blir allt viktigare för flera av de psykiatriska kvalitetsregistren. Ett av dem är BUSA, Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling. Patienter deltar i förbättringsarbeten och kvalitetsregistrets årsrapport har granskats av patienter.

Kvalitetsregisterkonferensen 2016

Skicka in ditt bidrag

Vi söker goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister har bidragit till att förbättra vården. Dela med dig till oss senast 23 november.

Webbutbildning Att driva kvalitetsregister

Webbutbildning

Nu finns en utbildning i att driva Kvalitetsregister, för dig som är registerhållare eller styrgruppsmedlem. Använd den gärna som ett stöd i ditt dagliga arbete.

Illustration Forskning utbildning

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns en snabbguide för hur det går till.

Nationella Kvalitetsregister