Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2018-11-01

  Medelstilldelning 2019

  Beslut om medel till Registercentrum, Nationella Kvalitetsregister och Stödfunktionen hos SKL togs vid Ledningsfunktionens möte den 12 december.
  Läget i nationen avseende regering och budget spelade dock en roll i besluten som togs.
 • 2018-07-29

  Gemensamt system för kunskapsstyrning

  Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL,
  ett gemensamt system för kunskapsstyrning.
  Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

  Här kan du läsa mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersamt se en film med Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, om landsting och regioners system för kunskapsstyrning.

2018-11-01

Rapporten om statsbidrag klar

Socialstyrelsens rapport om kriterier inför ett eventuellt statsbidrag är klar och överlämnad till Socialdepartementet för vidare beredning.

Läs mer här om uppdraget och slutrapporten.

2019-01-08

Mötesdatum 2019

Nu är de flesta mötesdatum för 2019 satta.

Här finner du dessa datum för Ledningsfunktionen, Samverkansgruppen samt RCO i Samverkan.

Observera att datum kan komma att ändras vid behov.

TwitterSe fler

 • Coordlearn: RT @kvalitetsregist: Sveriges Nationella Kvalitetsregister är en guldgruva för vårdutveckling och forskning - men samtidigt nyttjas bara en…

 • jwjen: RT @kvalitetsregist: Sveriges Nationella Kvalitetsregister är en guldgruva för vårdutveckling och forskning - men samtidigt nyttjas bara en…

 • matejka_goran: RT @kvalitetsregist: Sveriges Nationella Kvalitetsregister är en guldgruva för vårdutveckling och forskning - men samtidigt nyttjas bara en…

 • LIFse: RT @kvalitetsregist: Sveriges Nationella Kvalitetsregister är en guldgruva för vårdutveckling och forskning - men samtidigt nyttjas bara en…