Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

Forskningskonferens 2018

Konferens

Den årliga konferensen "Kvalitetsregister för forskning" anordnas den 23 maj 2018 i samarbete mellan SKL, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Framtidens kvalitetsregister

Överenskommelse för 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har slutit en överenskommelse om att stödja arbetet med Nationella Kvalitetsregister under 2018.

TwitterSe fler