Nationella Kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

    Välkommen till ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Webbinariet erbjuds vid två tillfällen - den 15 oktober och den 3 december.
  • Nulägesrapport 2020 för Nationella Kvalitetsregister

    I Nulägesrapporten redovisas de aktiviteter som genomförts under 2019 inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I fokus

Ramverk för statistisk analys

Registercentrumorganisationen har tillsammans med Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tagit fram ett ramverk med riktlinjer för statistiska analyser av data i Nationella Kvalitetsregister. Målet är att stödet till målgrupperna ska vara mer enhetligt och lättillgängligt.

Ramverk för statistisk analys av data i Nationella Kvalitetsregister

Webbinarium - Strategi för informationsförsörjning

Se webbinariet från den 11 september om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Webbinarium om strategisk inriktning för informationsförsörjning

TwitterSe fler - senaste nytt om NKR

  • kvalitetsregist: Ta del av webbinariet om den strategiska inriktningen för informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och… https://t.co/WVsS2u5HCZ

  • kvalitetsregist: RT @hjartlungfonden: Ny rapport från Swedeheart: Cirka 8 procent färre hjärtinfarkter jämfört med tidigare år. Skillnaden är tydligast för…