Nationella Kvalitetsregister ska:

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2020-03-26

  Framskjuten:
  Nationell Utvecklingskonferens
  3-4 november -20

  Med anledning av covid19 och påfrestningarna det innebär för SKRs medlemmar, inom vård och omsorg i synnerhet, har SKR beslutat att:Den Nationella Utvecklingskonferensen äger inte rum den 3-4 november 2020, utan skjuts på framtiden. Nya datum beslutas när krisen kopplad till corona är över.Samtliga inkomna programförslag och abstracts dokumenteras.Den planerade fördagen den 2 november ställs in.Mer information.
 • 2020-01-15

  Kommunerna bidrar med finansiering

  Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter.

2020-03-26

Framflyttad; "Kvalitetsregister för forskning"

Som konsekvens av arbetet med att förhindra smittspridning av covid19, orsakad av coronaviruset, har 2020 års forskningskonferens flyttats fram 1 år.

Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" flyttas därför från den 5 maj 2020 till den 5 maj 2021.

Mer information finns här.

2020-03-26

Uppdaterad patient- och brukarinformation

Nu finns nya mallar för patienter och brukare tillgängliga.
De finns även översatta till fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Det finns även mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska.
Material och mallar finner du här.

Vill du som patient/brukare veta mer om dina rättigheter för deltagande i Nationella Kvalitetsregister hittar du information här.

 


TwitterSe fler - senaste nytt om NKR