Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2018-11-01

  Medelstilldelning 2019

  Beslut om medel till Registercentrum, Nationella Kvalitetsregister och Stödfunktionen hos SKL togs vid Ledningsfunktionens möte den 12 december.
  Läget i nationen avseende regering och budget spelade dock en roll i besluten som togs.
 • 2018-07-29

  Konferenser 2019

  Här finns datum för konferenser och seminarier för 2019.Har du något event, utbildning eller konferens som du vill att vi lägger upp här är du välkommen att kontakta kommunikatör Ingela Larsen.Läs och anmäl dig här.

2018-11-01

Rapporten om statsbidrag klar

Socialstyrelsens rapport om kriterier inför ett eventuellt statsbidrag är klar och överlämnad till Socialdepartementet för vidare beredning.

Läs mer här om uppdraget och slutrapporten.

2019-01-08

Mötesdatum 2019

Nu är de flesta mötesdatum för 2019 satta.

Här finner du dessa datum för Ledningsfunktionen, Samverkansgruppen samt RCO i Samverkan.

Observera att datum kan komma att ändras vid behov.

TwitterSe fler