Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

Forskningskonferens 2018

Konferens

Den årliga konferensen "Kvalitetsregister för forskning" anordnas den 23 maj 2018 i samarbete mellan SKL, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister

En ny dataskyddsförordning, GDPR, införs den 25 maj 2018 och påverkar registrens arbete. Nu har rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister utarbetats om den nya lagen.

TwitterSe fler