Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • 2018-06-04

    Uppdaterade certifieringsnivåer

    Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att uppdatera de kriterier som används vid bedömning av registrens certifieringsnivå. De nya kriterierna gäller från 22 mars. De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. 
  • 2018-04-04

    Nulägesrapport 2018

    Huvuduppgiften under 2017 för kvalitetsregister, registerhållare och stödfunktioner har varit att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister. Samtidigt har fokus legat på att förbereda det långsiktiga arbetet med implementering av ett nytt kvalitetsregistersystem.

2018-06-04

Uppdrag om inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum

Socialstyrelsen ges i uppdrag att under 2018, med utgångspunkt i redovisningen av uppdraget angående förstudie om statsbidrag för regionala kvalitetsregistercentrum (S2017 / 05729 / FS), ta fram ett preciserat förslag på kriterier för medelstilldelning och uppföljning av statsbidrag. Regeringsbeslut 24 maj 2018 (PDF)

2018-06-05

Verktygslåda för Registerforskning

Registercentrum Västra Götaland bjuder in till seminarium
i Göteborg den 5 september 2018.
Seminariet handlar om hur man praktiskt går till väga för att utnyttja de rika möjligheter till forskning som de svenska nationella kvalitetsregistren och hälsodataregistren ger.

Information och inbjudan.
Program i PDF.

TwitterSe fler