Nationella Kvalitetsregister

2015-05-19

Välkommen till rundabord 2 juni. Rundabordsmötena ger tillfälle för registerhållare att diskutera aktuella frågor kring kvalitetsregister, utbyta erfarenheter samt få information om vad som pågår på nationell nivå.

2015-05-06

Den 29 maj invigs den nyinrättade nationella funktionen Informatik och kvalitetsregister. Resursfunktionen är en viktig del i nationella programmet för datainsamling (NPDi) till kvalitetsregister och har spetskompetens inom praktisk tillämpning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns här en snabbguide för hur det går till, och annan matnyttig information.

För dig som patient

Kvalitetsregistren finns till för att förbättra vården. Genom att dina uppgifter finns med är du med och bidrar. Sammanställningarna görs på gruppnivå, och dina uppgifter är skyddade av sekretess.

att redovisa och söka medel

Under 2014 förändrades sättet för register att redovisa sina aktiviter och söka medel till 2015.

Nationella Kvalitetsregister