Nationella Kvalitetsregister ska:

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2018-11-01

  Nulägesrapport 2019

  Nulägesrapport 2019, som summerar Stödfunktionens arbete med Nationella Kvalitetsregister år 2018, är nu klar.I den finner du statistik, goda exempel från verksamheterna och information om pågående projekt.
 • 2018-07-29

  Konferenser 2019

  Här finns datum för konferenser och seminarier för 2019.Har du något event, utbildning eller konferens som du vill att vi lägger upp här är du välkommen att kontakta kommunikatör Ingela Larsen.Läs och anmäl dig här.

2019-12-03

SKL har blivit SKR

SKL har från den 27 november 2019 ändrat namn till Sveriges Kommuner och Regioner, med förkortningen SKR. Som medlemsorganisation vill SKR på ett tydligt sätt representera och spegla medlemmarna. Alla landsting är sedan en tid regioner. Namnändringen beslutades på SKL:s kongress i Linköping den 27 november 2019.

Webbadressen och e-postadresserna har bytts till skr.se.
De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid.

2019-07-01

Uppdaterad patient- och brukarinformation

Nu finns uppdaterade mallar för patienter och brukare tillgängliga. De finns även översatta till fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska. Det finns även ny mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska.
Material och mallar finner du här.

Vill du som patient/brukare veta mer om dina rättigheter för deltagande i Nationella Kvalitetsregister hittar du information här.

 


TwitterSe fler - senaste nytt om NKR

 • kvalitetsregist: På demensboenden i en del av Göteborg används ny metod för att utforma vård och omsorg efter hyresgästernas behov.… https://t.co/eOtUlSs8Hf

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: Intervju med registerhållare för Svenska Skulder- och Armbågsregistret, Björn Salomonsson. – Vi har under året haft g…

 • kvalitetsregist: Intervju med registerhållare för Svenska Skulder- och Armbågsregistret, Björn Salomonsson. – Vi har under året haf… https://t.co/2qDITpfDHo

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet är att genom multiprofessionella åtgärder minska beteendemä…