Den här webbplatsen är under utveckling. Hör gärna av dig om du hittar fel eller saknar något! Mejla till kvalitetsregister@skl.se.

Nationella Kvalitetsregister

Guide för patient‐medverkan

Registercentrumen har tillsammans med patient- och anhörigrepresentanter tagit fram en guide som ska underlätta för patienter och anhöriga att medverka i registrens arbete. Guiden riktar sig både till patientrepresentanter och till andra deltagare i styrgrupperna.

Karin Christensson ny chef för kansliet

Karin Christensson blir ny chef för kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Karin har tidigare bland annat varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, och sjukhuschef på MAS. Karin är utbildad socionom och sjuksköterska och tillträder i början av juni.

Forskning och utbildning

För dig som forskar och vill använda data ur ett kvalitetsregister finns här en snabbguide för hur det går till, och annan matnyttig information.

För dig som patient

Kvalitetsregistren finns till för att förbättra vården. Genom att dina uppgifter finns med är du med och bidrar. Sammanställningarna görs på gruppnivå, och din uppgifter är skyddade av sekretess.

Ny webbplats den 20 mars

Nu har vi vår nya webbplats uppe! Meningen är såklart att du som besökare här ska kunna lösa dina uppgifter enklare, och få svar på dina frågor snabbare. Hittar du fel, eller om du saknar något blir vi glada om du hör av dig! kvalitetsregister@skl.se

Nationella Kvalitetsregister

Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 15
Tfn: 08-452 70 00

E-post: kvalitetsregister@skl.se