Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Foto på Joakim Dillner 2017-08-22

    Alla behöver inte komma lika ofta till cellprovtagning

    För att förebygga livmoderhalscancer kallas landets alla kvinnor till cellprov vart tredje år från 23 års ålder. Nu visar forskning på registerdata att det för många skulle räcka med vart nionde år. Och att det går att identifiera en högriskgrupp som borde komma oftare än idag.
  • Omslagsbild rapport sammanfattning av satsningen 2017-06-28

    Sammanfattning av insatserna under satsningen

    Den femåriga särskilda satsningen på nationella kvalitetsregister är nu avslutad. I den här rapporten ger kansliet en sammanfattande bild av det arbete som gjorts, och vad det har lett till.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Lämna förslag till Kvalitetsregisterkonferensen

Har du ett framgångsrikt exempel på arbete med kvalitetsregister? Nu kan du anmäla förslag på innehåll till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Årets konferens äger rum i Stockholm på Folkets hus den 9 november.

Ledig tjänst

Vill du vara med och utveckla framtidens kvalitetsregister?

Vi söker dig som på nationell nivå vill vara med på förändringsresan och bidra till att nationella kvalitetsregister blir en integrerad del av kunskapsstyrningen av hälso-och sjukvården.


TwitterSe fler