Nationella Kvalitetsregister­konferensen 2016

Tack alla som medverkade på konferensen: föreläsare, posterhållare, register och deltagare. Tillsammans blev det en intressant och givande dag.

Programmet för konferensen 12 april (pdf)öppnas i nytt fönster

Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.

Se filmen från Kvalitetsregisterkonferensen

Presentationer

Här hittar du presentationer från de föreläsare som godkänt publicering på vår webbplats. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

10.00-11.20 Plenar

Brent James
Eugene Nelson/Staffan Lindblad

11.30-12.30 Parallella seminarier pass 1

1A Kvalitetsregister självklart i framtidens vårdprocesstöd
Ragnar Lindblad, Västra Götalandsregionenöppnas i nytt fönster
Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landstingöppnas i nytt fönster

1B Forskningsresultat snabbare in i vården
Bertil Lindahl, Uppsala Universitet, Kansliet för Nationella Kvalitetsregisteröppnas i nytt fönster
Johan Herlitz, Svenska hjärt-lungräddningsregistret, HLRöppnas i nytt fönster
Johan Ottosson, Scandinavian Obesity Surgery Register, SORegöppnas i nytt fönster
Mats G Hansson, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet
Lars Grip, FoU-nätverket i Västra Götalandsregionen

1C Kvalitetsregistren gör skillnad i utvecklingen av cancervården
Gunilla Gunnarsson, Sveriges Kommuner och Landstingöppnas i nytt fönster
Pernilla Dahm-Kähler, Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, RCC västöppnas i nytt fönster
Björn Ohlsson, Nationellt kvalitetsregister tjock- och ändtarmscancer, RCC Syd
Ingela Franck Lissbrant, Nationella Prostatacancerregistret, RCC västöppnas i nytt fönster

1D Register bidrar med unika mervärden i förbättringsarbeten
Susanna Lagersten, QRC Stockholmöppnas i nytt fönster
Åsa Hörnlund, Registercentrum Norr
Peter Kammerlind, Registercentrum SydOst RCSOöppnas i nytt fönster
Susanne Albrect, Registercentrum Syd

13.30-14.30 Parallella seminarier pass 2

2A Bästa sätten att visa resultat och data
Fredrik Westander, Sveriges Kommuner och Landstingöppnas i nytt fönster
Stefan Franzén, Registercentrum Västra Götalandöppnas i nytt fönster
Oskar Hagberg, RCC Sydöppnas i nytt fönster
Soffia Gudbjörnsdottir, Diabetesregistret
Birgitta Stegmayr, Riksstrokeöppnas i nytt fönster

2B Stort värde av internationella jämförelser
Tina Lidén Mascher, Kansliet för Nationella Kvalitetsregisteröppnas i nytt fönster
Karin Meyer, Apotekarsocietetenöppnas i nytt fönster
Christina R Åkerman, ICHOM International Consortium for Health Outcomes Measurement
Henrik Malchau, Svenska höftprotesregistretöppnas i nytt fönster
Tomas Jernberg, Swedeheartöppnas i nytt fönster

2C Registerdata ett pedagogiskt stöd i vårdmötet
Marie Källman, Sveriges Kommuner och Landsting
Pernilla Albinsson, InfCare HIVöppnas i nytt fönster
Gunnar Hägglund, Uppföljningsprogram för barn med CP – CPUPöppnas i nytt fönster
Eva Helmersson, patientföreträdare öppnas i nytt fönster
Emma Spak, Sylf - Sveriges yngre läkarförening

2D Kvalitetsregister kunskapsnav för lärande vårdsystem
Staffan Lindblad, QRC Stockholm öppnas i nytt fönster
Lena Hjelte, Kvalitetsregister för cystisk fibros – CF registeröppnas i nytt fönster
Andreas Hager, patientföreträdare Geniaöppnas i nytt fönster

15.20-16.20 Parallella seminarier pass 3

3A Så blir ditt register attraktivt för kliniknära förbättringsarbete
Emma Granström, Karolinska Institutet Beatrix Algurén, The Jönköping Academyöppnas i nytt fönster
Susanne Albrect och Eva Wendel, Registercentrum Sydöppnas i nytt fönster
Helena Bogseth och Åsa Hörnlund, Registercentrum Norr, RCNöppnas i nytt fönster
Monica Sterner, Uppsala Clinical Research Center, UCRöppnas i nytt fönster
Monika Hellstrand, Registercentrum Västra Götalandöppnas i nytt fönster

3B Hälsoekonomiska analyser stärker kvalitetsregister
Per Boström, LINK Medical Researchöppnas i nytt fönster
Christina Agvald-Öhman, Svenska Intensivvårdsregistret – SIRöppnas i nytt fönster
Ola Rolfson, Svenska Höftprotesregistretöppnas i nytt fönster
Rut Öien, Rikssåröppnas i nytt fönster

3C Så matchar kvalitetsregister patienters behov av information
Malin Engdahl, 1177öppnas i nytt fönster
Pelle Johansson, Sephia registretöppnas i nytt fönster
Kerstin Hulter Åsberg, Riksstroke
Björn Hultgren, Kansliet för Kvalitetsregisteröppnas i nytt fönster

3D Kvalitetsregister självklart i framtidens kunskapsstöd
Inger Rising, QRC Stockholmöppnas i nytt fönster
Bodil Klintberg, Sveriges Kommuner och Landstingöppnas i nytt fönster
Nina Viberg, Regeringskanslietöppnas i nytt fönster
Jan Hillert, Svenska Neuroregistretöppnas i nytt fönster
Susanna Lagersten, QRC Stockholm

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!