8 november 2017

Tidigare Kvalitetsregister­konferenser

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen startade 1995 och har varje år spridit information om hur man förbättrar vården med hjälp av kvalitetsregister.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2016

12 april Svenska Mässan Göteborg

Temat för Kvalitetsregisterkonferensen var ”Framtidens Kvalitetsregister – tillsammans för bästa möjliga hälsa, vård och omsorg”.  Programmet under konferensen fokuserade på utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter. Internationella föreläsare bidrog med idéer, inspiration och förhoppningsvis även svar på frågor vi arbetar med.
Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för personer med ett engagemang i kvalitetsregister, för de som arbetar med och använder kvalitetsregister. Konferensen innehöll plenumföreläsningar, valbara seminarier, monterutställning med utställare från registercentrumorganisationer, myndigheter och enstaka register och en posterutställning. På konferensen träffas de som använder kvalitetsregister för förbättringsarbete, forskning och kunskapsstyrning. Här möts också registerhållare, registerutvecklare och andra personer som arbetar intensivt med nationella kvalitetsregister.

Resultat i korthet
841 personer deltog i konferensen.
62 föreläsare från register, registercentra, verksamheter inom hälso- och sjukvård, myndigheter
54 postrar ställdes ut
2 plenumsessioner
12 olika seminarier genomfördes
32 utställare från register.
Registercentrumorganisationer, myndigheter och kansli enades om gemensamma montrar utefter tema.

72 % av deltagarna ansåg att konferensen var bra eller mycket bra.

Programmet för konferensen 12 april (pdf)

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015

29-31 januari Elmia Jönköping

950 personer deltog i konferensen varav ca 37% arbetar inom registercentrum-organisationer, myndigheter och akademin. 120 föreläsare från främst verksamheter inom hälso- och sjukvård, registercentra och myndigheter pratade på 24 olika seminarier/plenumföreläsningar. Deltagarna uppskattade konferensen, 73 % tyckte att den var bra eller mycket bra.

Talarna i plenum kom från nationellt politiskt håll, regionalt politiskt håll, från enstaka register samt från verksamheter. Bland annat medverkade Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Agneta Jansmyr regiondirektör i Jönköping, Hanna Fagerlind utredare på Vårdanalys och Karin Christensson chef kansliet för Nationella Kvalitetsregister.

Goda exempel på förbättringsarbete, forskning och aktuella frågor kring registerarbete fanns i seminarier. Av 20 seminarier handlade 6 seminarier om förbättringsarbete, 3 om ledning och kunskapsstyrning, 3 om forskningsrelaterade frågor, 2 om patientmedverkan, 4 om aktuella frågor kring registerarbete såsom datakvalitet, validering, registerinnehåll etc samt 2 seminarier handlade om hur vi presenterar informationen i registren.

All utställning var samlad i samma lokal för att underlätta erfarenhetsutbyte.
Monterutställning, postrar och registertorg fanns i samma lokal där vi serverade fika under konferensen. Vi skapade även mötestorg kring ämnen datakvalitet, förbättringsarbete och patientmedverkan. Detta möjliggjorde erfarenhetsutbyte och samtal mellan alla de som medverkande, ställde ut och deltog på konferensen.

Program Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015 (PDF, nytt fönster)

Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2013

9-10 oktober Quality Hotell Friends Arena - Solna/Stockholm

De över 900 deltagarna uppskattade konferensen mycket. 75 % tyckte konferensen var bra eller mycket bra. 24 % tyckte konferensen var godkänd och 1 % ansåg att konferensen var dålig. Över 70 % av deltagarna tyckte att konferensen motsvarade förväntningarna i hög eller mycket hög utsträckning.

Några kommentarer från utvärderingen;

 • Bra program, proffsigt genomfört, fokuserat innehåll, tiden hölls av alla talare, moderatorn mycket bra. Bra blandning av programpunkter.
 • Konkreta men ändå generaliserbara presentationer av verksamhetsutveckling baserat på kvalitetsregister
 • Bäst är networking + att man har 2 dagar då man får prata om detta som man aldrig hinner annars. Ni har tagit fram en del stöd som är bra.
 • Det var så positivt o inspirerande. Jättebra att kunna träffa olika registercentrum.

Förutom plenumföreläsningar kunde deltagaren välja mellan ett 15-tal parallella seminarier och besöka monterutställning där registercentrum, enskilda register och myndigheter ställde ut. Konferensen hade en posterutställning med ett 50-tal postrar där goda exempel redovisades. Postertävlingen vanns av Svenska höftprotesregistret med sin poster "Varför är vissa patienter inte nöjda med resultatet ett år efter höftprotesoperation?".

Program Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2013 (PDF, nytt fönster)

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2012

10-11 oktober Karlstad Congress Culture Center - Karlstad

Några glimtar från konferensen:

 • BPSD-registret presenterade sitt förbättringsarbete för demensvården.
 • Tre register med ett utvecklat internationellt samarbete presenterade sina resultat.
 • I avsnittet med patienten som utgångspunkt diskuterades patientmedverkan utifrån tre perspektiv.
 • Totalt var det 21 olika sessioner under konferensen här diskuterades patientmedverkan, forskning, juridik och mycket annat.
 • Tre postrar blev nominerade till bästa poster, vinnare blev Alingsås Lasarett, Västra Götalandsregionen.
 • I avsnittet Kvalitetsregister stöd i kunskapsstyrning diskuterades viktiga användningsområden för kvalitetsregister.
 • Tre speciellt uppmärksammade arbeten med kvalitetsregister presenterades i årets guldkorn.
 • Troed Troedsson framtidsanalytiker bidrog med många nya tankar kring kompetens.

Program Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2012 (PDF, nytt fönster)

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2011

4-5 oktober City Conference Centre, Folkets Hus Stockholm

Stämningen var hög vid den avslutande plenarföreläsningen med Hans Rosling som fick många skratt och applåder och gav många nya tankar och funderingar. 760 deltagare hade anmält sig till konferensen i Stockholm.

155 abstracts hade lämnats in. Av dessa presenteras 70 st muntligt och 24 st som posters. 15 st olika verksamheter fanns med i utställningsdelen och i plenum fick vi bland annat lyssna på tre registerhållare, socialministern, patientföreträdare, SKL-företrädare, några professorer och utredare. Tre nya och populära inslag var juristakuten, showroom och På G.

Kattis Ahlström ledde ett samtal kring patientens rätt. I samtalet medverkade bla politiker, vårdföreträdare och utredare. Pris för bästa poster fick Majgan Pakbaz och Mats Löfgren från Umeå för "Kvalitetsregister som instrument för en riktad studie".

Program Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2011 (PDF, nytt fönster)

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2010

12-13 oktober, Conventum Örebro

Temat 2010 var Patientens väg genom vården, och tanken var att inspirera deltagarna att förbättra vården ur patientens perspektiv med hjälp av kvalitetsregister. Konferensen lockade 604 deltagare.

Bo Andersson, landstingsdirektör i Örebro, berättade om sina erfarenheter av kvalitetsregister ur hans perspektiv. Måns Rosén och Hanna Sjöberg, utredare i Översynen av de Nationella Kvalitetsregistren, presenterade sina förslag för att stärka registerutvecklingen.

Registerrepresentanter berättade om sitt arbete med att förbättra vården.
I morgonsoffan diskuterades registren ur olika perspektiv – bl.a. med utgångspunkt i mått för olika syften, hur vi ska kunna använda registren mer? Vilken kompetens behövs för det? Hur kan vi få en rörelse som bidrar till ökad användning av registren? I morgonsofforna fanns Mats Bauer, Soffia Gudbjörnsdottir, Ragnhild Holmberg, Jesper Olsson och Johan Thor.

Paul Batalden, en föregångare på förbättringskunskapsområdet, deltog i en satellitsändning från USA och framhöll värdet av att använda registren, som stöd i att utveckla vården och samtidigt bidra till professionell kunskapsutveckling. Han tog även upp sambanden mellan olika kunskapssystem som behövs för att skapa bättre resultat.

Moderatorer var Boel Andersson Gäre och Dag Ström. De ledde publiken genom två dagar som var fyllda med sessioner workshops, postrar, patientfilmer med upplevelser från vården, satellitsändning från USA med Paul Batalden samt till sist en avslutande stark scen från ”Oscar och den rosa tanten” med Anita Wall.

Program Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2010 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!