Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.

Information om program, anmälan och praktiska detaljer kommer under våren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!