14 januari 2019

Medelstilldelning 2019

Beslut om medel till Registercentrum, Nationella Kvalitetsregister och Stödfunktionen hos SKL togs vid Ledningsfunktionens möte den 12 december.
Läget i nationen avseende regering och budget spelade dock en roll i besluten som togs.

Läget avseende regeringsbildning och statsbudget för landet är fortsatt oklart. Det får konsekvenser för alla överenskommelser mellan staten och SKL (som företrädare för landsting och regioner). För närvarande är det oklart när överenskommelser för 2019 kan beredas inom Regeringskansliet.

Nationella medel till kvalitetsregistersystemet kommer från en årlig överenskommelse mellan staten och SKL. Någon överenskommelse avseende stöd till kvalitetsregistersystemet under 2019 har med anledning av ovanstående beskrivna situation inte kunnat beslutas än.

Huvudmännen representanter beslutade därför att för första halvåret 2019 täcka de ekonomiska behoven med de medel som de årligen avsätter för kvalitetsregistersystemet. Ledningsfunktionen kommer även att ha ett extra insatt möte så snart som möjligt 2019 för att få till stånd överenskommelseen med staten.

Beslutsbrev med motiveringar om certifieringsgrad och medel inför 2019 skickades ut onsdag den 19 december.

Stödfunktionen kommer att skicka registrens beslutsbrev till berört RCO, CPUA och NPO. Det kommer att göras direkt efter jul- och nyårshelgerna.

Läs all information som Registerhållare och Registercentrum har fått i samband med utskicken av Beslutsbreven HÄRöppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!