29 augusti 2019

Nulägesrapport 2019

Nulägesrapport 2019, som summerar Stödfunktionens arbete med Nationella Kvalitetsregister år 2018, är nu klar.

I den finner du statistik, goda exempel från verksamheterna och information om pågående projekt.

Nulägesrapport 2019 presenteras även i ett blogginlägg av Fredrik Lennartsson, chef för Vård och Omsorgsenheten på SKL. I bloggen lyfts nyttan av kvalitetsregistren fram och vårdens behov av dessa i framtiden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!