4 juni 2018

Uppdaterade certifieringsnivåer

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att uppdatera de kriterier som används vid bedömning av registrens certifieringsnivå. De nya kriterierna gäller från 22 mars. De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. 

Uppdaterade certifieringsnivåer (PDF)

Certifieringsnivåerna är tänkta som en signal om höga ambitioner med våra nationella kvalitetsregister och visar åt vilket håll utvecklingen strävar.

  1. Registerkandidatnivå
  2. Certifieringsnivå 3 (+ kriterier för registerkandidatnivå)
  3. Certifieringsnivå 2 (+ kriterier för lägre nivåer)
  4. Certifieringsnivå 1 (+ kriterier för lägre nivåer)

Vidare information om certifieringsnivåer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!