16 september 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

Välkommen till ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Webbinariet erbjuds vid två tillfällen - den 15 oktober och den 3 december.

De Nationella Kvalitetsregistren utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. Registren innehåller individuppgifter om bakgrundsfaktorer, diagnostik, behandling och utfall. Men vad får uppgifternas användas för, hur regleras utlämnandet och vilket ansvar har mottagaren?

Målgrupp

Målgrupp för webbinariet är forskare som använder kvalitetsregisteruppgifter och medarbetare vid kvalitetsregister och registercentrumorganisationen.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till webbinariet.

Innehåll

 • Rättslig reglering av kvalitetsregister och personuppgiftsansvar
 • Rättslig reglering av behandling av personuppgifter för forskning
 • Allmänna handlingar, sekretess för kvalitetsregister, utlämnande för forskning
 • Saklighet och opartiskhet vid prövning och överenskommelsen med industrin
 • Ansökan om utlämnande av data, mottagarens ansvar för data, vilka data lämnas ut och hur
 • Registerservice vid Socialstyrelsen
 • Internationell forskning
 • Författarskap och publicering

Medverkande

 • Manólis Nymark, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Anna Trinks, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • John Kling, Socialstyrelsen
 • Anna Gref, Socialstyrelsen

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Webbinariet utgår från vägledningen Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!