19 februari 2020

Kontakt

Telefon

Växel: 08-452 70 00

Press

Presstjänst: 08-452 71 01
Gäller även för brådskande mediefrågor efter kontorstid vardagar mellan 05.00-08.00
och 17.00-22.00, samt under helg.

E-post

kvalitetsregister@skr.se

Adress

Besök: Hornsgatan 20, Stockholm

Post: Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82 Stockholm

Medarbetare vid Stödfunktionen för
Nationella Kvalitetsregister

Porträtt av Karin Göransson

Karin Göransson, Samordnare
Strategiska frågor. Samverkansgruppen för kvalitetsregister.
08-452 78 87
karin.goransson@skr.se

Porträtt av Lale Björne-Fergéus

Lale Björne-Fergéus
Administratör
08-452 70 71
lale.bjorne-fergeus@skr.se

Ingela Larsen
Kommunikationsansvarig
072-999 24 24
ingela.larsen@skr.se

Petra Hasselqvist

Petra Hasselqvist
Forskning, Life-Science, internationella samarbeten. RCO i samverkan.
08-452 77 72
petra.hasselqvist@skr.se

Porträtt av Björn Hultgren

Björn Hultgren
IT-strateg
08-452 77 83
bjorn.hultgren@skr.se

Porträtt av Tina Lidén Mascher

Kristin Asmundsson
Expertgruppen. Systemförvaltare ansökningssystem.
08-452 77 93
kristin.asmundsson@skr.se

Porträtt av Jack Lysholm

Jack Lysholm
Forsknings- och utvecklingsfrågor, RCO i Samverkan
08-452 77 38
  jack.lysholm@skr.se

Porträtt av Manólis Nymark

Manólis Nymark
Jurist
070-776 63 54
manolis.nymark@skr.se

Porträtt av Staffan Winter

Staffan Winter
Projektledare, Nationella programmet för datainsamling
08-452 77 32
staffan.winter@skr.se

Porträtt av Manólis Nymark

Anna Trinks
Strateg
072-88 99 173
anna.trinks@skr.se


Karin Sikström
Processtöd Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister
08-452 74 45
karin.sikstrom@skr.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!