26 april 2018

Att redovisa och söka medel

Alla register som fick nationella medel under 2017 ska lämna en Q1-redovisning, en Q2-redovisning och en uppdaterad registerprofil senast den 31 maj 2018.

Redovisningar 2018 - Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater

Redovisningarna ska lämnas i det vanliga webbaserade ansökningssystemet. Vår systemleverantör håller på att uppdatera redovisningsblanketterna och de ska enligt plan finnas tillgängliga i systemet från och med vecka 18. För att ni som vill ska kunna påbörja arbetet med redovisningarna tidigare än v. 18 kommer här information om vilka uppgifter ni ska lämna.

Ansökningssystem för redovisningarna

Q1-redovisning

Forskningsaktivitet

Ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse

Q2-redovisning - uppgifter om bland annat datakvalitet, öppenhet och återkoppling

Q2-redovisningen motsvarar i stort den redovisning (i Excelformat) som ni lämnade i juni 2017. 

Registerprofil

Registerprofilen är densamma som tidigare år. Den finns tillgänglig i ansökningssystemet idag och ni uppdaterar de fält som ni behöver.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!