15 februari 2018

Juridik och regelverk för kvalitetsregister

Här hittar du information om lagar och regelverk för Nationella Kvalitetsregister.

Dataskyddsförordningen, GDPR 

En ny dataskyddsförordning, GDPR, införs den 25 maj 2018 och påverkar registrens arbete i flera avseenden. Ett par exempel på det är patientinformationen och rutiner för incidenthantering.

Rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister inför GDPR

Centralt personuppgiftsansvar

Detta dokument beskriver central och lokal behandling av personuppgifter för Nationella Kvalitetsregister och vad det innebär för registerorganisationerna. Syftet är att reda ut vissa begrepp och att ge en bild av hur ett samarbete mellan landstingens verksamhet och registren kan och bör se ut.

Centralt personuppgiftsansvar, kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Här är ett exempel på uppdragsbeskrivning mellan centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) och registerhållare som Karolinska universitetssjukhuset har tagit fram. För att dra full nytta av den kan du också läsa en handbok från QRC Stockholm.

Riktlinjer för hantering av nationella/regionala kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Handbok för kvalitetsregister med SLL som huvudman (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Förberedelse för e-tjänstekort

Samtliga HSA-administratörer (de som administrerar utgivning av kort) i landsting och kommun, har fått information att man bör prioritera registeranvändare för att påskynda utfärdandet utförandet av e-tjänstekort. E-tjänstekort är den långsiktiga lösningen för säker inloggning. Även om vissa register skapar temporära lösningar nu, så ska en övergång till kortinloggning ske. Kompetenscentrum och andra måste därför prioritera denna utveckling, före utveckling av annan funktionalitet.

Checklistor för dokumentation av kvalitetsregisterarbete

För att underlätta arbetet med att ta fram rutiner för kvalitetsregisterarbete har Registercentrum Syd utarbetat checklistor som hjälp för att skapa en skriftlig dokumentation. Du kan ladda ner dem kostnadsfritt.

Checklistor för dokumentation av kvalitetsregisterarbete, RC Syd

Övriga regelverk

I kapitel 7 i Patientdatalagen regleras de Nationella Kvalitetsregistren.

Patientdatalagen, 7 kapitlet

I kapitel 3 i rapporten från IFK2 del 1, förtydligas lagens innebörd. Se även kapitlel 7 för en sammanfattning av de juridiska kraven. Till detta finns även en ppt-presentation.

IFK 2 - Gemensam utveckling av informationshantering för Nationella Kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Notering i journalen

Landstinget Sörmland har skrivit en rutin för Nationella Kvalitetsregister som framförallt rör notering i journalen om att patienten inte vill bli registrerad och borttagande av patient. Den finns tillgänglig för inspiration.

Rutin för Nationella Kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!