21 december 2016

Guide för bättre kommunikation

Vill du ha hjälp med att lyckas med din kommunikation? Den här guiden vänder sig till kvalitetsregister som vill ha tips och råd för att nå ut till sina målgrupper.

Kvalitetsregisters kommunikation - Guide för registermedarbetare

Guiden beskriver hur du gör en kommunikationsplan, alternativ till årsrapporter, hur du hanterar kontakten med media och sköter den digitala kommunikationen via webbplats och Twitter, samt mycket annat.

Kvalitetsregisters kommunikation - Guide för registermedarbetare (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Kommunikation en nyckelfråga

Kommunikation är en nyckelfråga för alla Nationella Kvalitetsregister. När det kommer till kritan sysslar kvalitetsregister inte med någonting annat än informationshantering. Information samlas in, bearbetas och förs ut till olika målgrupper.

Information behövs också om hur detta ska gå till för att allt ska fungera och varför det är viktigt. Men det är inte så ofta ett kvalitetsregister har en genomtänkt kommunikationsstrategi.

Man håller möten, har en hemsida, mailar sina användare och ger ut en årsrapport, men har kanske inte gjort klart för sig exakt vad målen med detta är och varför man gör det man gör. Förhoppningsvis kan den här guiden vara ett stöd i ditt kommunikationsarbete. Den är framtagen av Registercentrum Västra Götaland,

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!