22 maj 2019

Information till patienter / brukare

Det är ett mycket viktigt lagkrav, att varje patient får information före registrering i ett kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig.
Länk till information på lättläst svenska.

Bakgrund

Innan uppgifter om en patient förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten om detta. Kvalitetsregistren ska på sina hemsidor ha information till patienter om registreringen. Dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller som lag i EU från den 25 maj 2018, har skärpt kraven på information.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registreringen börjar, ska den lämnas så snart som möjligt. Situationen kan uppstå om patienten vårdas akut. Då bör vårdgivare ge patienten informationen vid utskrivningen.

Information till barn och ungdomar

Det är viktigt att information om registrering i kvalitetsregister även ges till barn och ungdomar. Barnets självbestämmanderätt och inflytande över personuppgiftsbehandlingen i ett kvalitetsregister ska utökas i takt med ålder och mognad.

Den lättlästa texten är lämplig för barn och ungdomar, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och personer med bristande kunskaper i svenska.

Den lättlästa informationen är något förkortad. Om man ger förkortad information om registreringen ska den hänvisa till den fullständiga informationen, lämpligen den som finns på kvalitetsregistrets hemsida.

Stöd för information

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram mallar som stöd i den informationsskyldighet som både vårdgivare och kvalitetsregister har för sin behandling av personuppgifter i kvalitetsregistren. De finns för nedladdning nedan.

Mallarna är utformade enligt GDPR-krav. Grundinformation om Nationella Kvalitetsregister till patienter/brukare finns översatta på fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Samtliga mallar ligger i Word, så de enkelt kan ändras utifrån lokala förhållanden.
En stor del av texten är likalydande oavsett vilken vårdenhet och vilket kvalitetsregister det gäller.
Observera! Vissa uppgifter måste dock föras in lokalt. Dessa ställen är markerade i mallarna med röd eller grå text.

Det finns också en mall för lättläst information på svenska, ett kort brev* att använda för exempelvis kallse och en affisch att sätta upp i behandlings- eller väntrum.

*I utkastet till brev/kallelse finns även juridisk rekommendation om hur kallelser eller påminnelser via sms bör hanteras.

Mallar

Affisch till väntrum / behandlingsrumöppnas i nytt fönster

Patientinformation på lättläst svenskaöppnas i nytt fönster

Mall för vårdgivare, kort information i kallelseöppnas i nytt fönster

Mall för vårdgivare, fyll i uppgifter till patient/brukareöppnas i nytt fönster

Mall för centralt personuppgiftsansvarig (CPUA)öppnas i nytt fönster

Översatt patient- eller brukarinformation

Vi har också tagit fram information om kvalitetsregister på andra språk än svenska.
Av praktiska skäl är den här informationen inte specifik för varje kvalitetsregister, utan handlar om kvalitetsregister generellt.

Informationen är översatt av auktoriserade översättare på varje språk.
Detta är grundinformationen på svenska.öppnas i nytt fönster

Arabiskaöppnas i nytt fönster

Engelskaöppnas i nytt fönster

Persiskaöppnas i nytt fönster

Somaliskaöppnas i nytt fönster

De översatta språken är valda utefter Ineras översättningspolicy. Ineralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett bolag som SKL äger och som sysslar med digitalisering.

Texter för kvalitetsregisters hemsidor

Alla Nationella Kvalitetsregister måste på sina hemsidor ha information till patienter om registrering. Texterna nedan är underlag för webbsidor med patientinformation.
Specifik information om det aktuella kvalitetsregistret fylls i på de rödmarkerade ställena.

Underlag för webbsida med information om registrering i kvalitetsregisteröppnas i nytt fönster

Underlag för lättläst information om registrering i kvalitetsregister till webbenöppnas i nytt fönster

Övrig information

Övergripande information till patienter/brukare om deltagande i kvalitetsregister, anpassat till GDPRöppnas i nytt fönster

Mer information om juridik och regelverk finns häröppnas i nytt fönster.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!