20 maj 2019

Förbättra vården med kvalitetsregister

En äldre kvinna gör sjukgymnastik med stöd av en terapeut.

Bättre vård med kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren har en central roll i flera framgångsrika förbättringsarbeten i vården.

Data från registren kan användas för att se resultat och följa utvecklingen i den egna verksamheten men också för att jämföra med andra.

Introduktion till förbättrings­arbete

Kort animerad film om kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!