19 december 2016

Förbättra vården med kvalitetsregister

En äldre kvinna gör sjukgymnastik med stöd av en terapeut.

Bättre vård med kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren har en central roll i flera framgångsrika förbättringsarbeten i vården. Data från registren kan användas för att se resultat och följa utvecklingen i den egna verksamheten men också för att jämföra med andra.

Introduktion till förbättrings­arbete

Kort animerad film om kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete.

Nyhetsbrev

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!