8 augusti 2016

Patienters medverkan

Genom din medverkan som patient i kvalitetsregister är du med och förbättrar vården. Men ditt deltagande är friviligt.

Uppgifterna i registren ger unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas.

Ju fler patienter som är med i kvalitetsregistren desto säkrare blir resultaten. Dina uppgifter omfattas av sekretess och skyddas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Men din medverkan i kvaltetsregister är frivillig och påverkar inte den vård du får.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!