3 januari 2019

Patienters medverkan

Genom din medverkan som patient i kvalitetsregister är du med och förbättrar vården. Ditt deltagande är friviligt.

Uppgifterna i registren ger unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas.

Tack vare Nationella Kvalitetsregister kan vi även se skillnader och likheter i vården över landet, vilket bidrar till ett ständigt förbättringsarbete.

Ju fler patienter som är med i kvalitetsregistren desto säkrare blir resultaten.
Dina uppgifter omfattas av sekretess och skyddas så att ingen obehörig kan ta del av dem.
Din medverkan i kvaltetsregister är frivillig och påverkar inte den vård du får.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!