27 augusti 2018

Handbok datainsamling

Handboken är ett stöd till anslutningsprojekt och vänder sig till såväl vårdgivare som till kvalitetsregistren och deras stödorganisationer.

Nationella programmet för datainsamling har tagit fram metod för datainsamling grundat på ansvars­fördel­ning, användning av standarder och nationell infrastruktur.

Denna handbok ska vara till praktisk hjälp i projekt som har till mål att föra över data från vårddokumentation till kvalitetsregister.

Målgrupper för handboken är projektledare, registerhållare, registercentra och andra stödorganisationer, verksamhets­ansvariga, regional och lokal it-verksamhet och systemleverantörer.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!