8 augusti 2019

Ätstörning

Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (RIKSÄT)

Ätstörningar är vanliga, allvarliga och ökande hälsoproblem bland tonåringar och unga vuxna. Man kan räkna med att det i grova tal kan finnas mellan 75 000 och 100 000 tonårsflickor och unga kvinnor i Sverige som lider av någon form av ätstörning. Fallen konstateras även bland pojkar och män, samt yngre och äldre kvinnor. Kostnaderna för ätstörningarna är stora, både i form av personligt lidande och i hälsoekonomiska termer.

Mortaliteten är hög och överträffas av få andra psykiatriska tillstånd. Kliniska riktlinjer och konsensusuttalanden betonar vikten av att öka våra kunskaper om förlopp, utfall, prognos och behandling. Det finns liten erfarenhet inom psykiatrin av systematisk verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling.

Syftet med registret är att få en bättre överblick över området ätstörningsbehandling i Sverige.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Stockholms läns sjukvårdsområde

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Psykiatri

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!