8 augusti 2019

Cancer i urinblåsan

Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Varje år upptäcks drygt 2 000 nya tumörer. Man kan dela in blåstumörer i ytligt växande, djupväxande och en mellangrupp som har stor tendens att bli djupväxande. Samtliga tumörer har som gemensam nämnare en stor recidivbenägenhet och stor risk för progress och spridning i många fall.

Intensiv övervakning med regelbundna kontroller bland annat med cystoskopi och ett flertal operationer är ofta nödvändiga. Detta gör att dessa tumörer förutom mänskligt lidande och besvär kostar samhället och sjukvården stora pengar. Man räknar med att kostnader för blåscancer överstiger kostnader för prostatacancer, trots att den senare är fyra–fem gånger vanligare i befolkningen.

Registrets syfte är att

  • kartlägga existerande utrednings- och behandlingsrutiner i landet och genom jämförelser mellan regioner och sjukhus
  • lägga en grund till ett långsiktigt rationellt förbättringsarbete
  • kontinuerligt registrera ledtider från remiss till mottagningsbesök till transuretral operation till eventuellt större kurativt syftande behandling och redovisa dessa ledtider för profession och allmänhet
  • registrera sjukdomsutveckling efter primär behandling med första recidiv, progress och död i tumörsjukdom.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!