8 augusti 2019

Kärlkirurgi

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)

Syftet med registret är att registrera kärlkirurgiska ingrepp, både öppet kirurgiska och endovaskulära ingrepp (dvs. ingrepp utförda med röntgenteknik).

Registerdata möjliggör studier av tidstrender avseende utveckling av behandlingsmetoder, exempelvis röntgenteknik vid kärlingrepp (endovaskulär kirurgi), men även studier och uppföljning avseende behandlingsresultat.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!