7 januari 2020

Neurologiska sjukdomar

Svenska neuroregister – Epilepsi, Inflammatorisk polyneuropati, Motorneuronsjukdom, Multipel skleros (MS), Myastenis gravis, Narkolepsi, Parkinsons sjukdom, Svår neurovaskulär huvudvärk (NEUROreg)

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs.

Svenska neuroregister finns representerad i samtliga regioner och på alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och blir basen för den nationella neurologiska forskningen.

Registret består av åtta delregister: Epilepsi, Inflammatorisk polyneuropati, Motorneuronsjukdom, Multipel skleros, Myastenis gravis, Narkolepsi, Parkinsons sjukdom och Svår neurovaskulär huvudvärk.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!