8 augusti 2019

Uppföljning av psykiatrisk vård

Kvalitetsstjärnan

Registret Kvalitetsstjärnan arbetar med stöd för regelbunden dialog med brukare och närstående och översiktlig uppföljning vid psykiatrisk vård.

Kvalitetsstjärnans grundtanke är att använda enklast möjliga instrument. Så enkla att de både är användbara i rutinkontakter med brukare och närstående, och tillräckligt goda för att kunna tydliggöra betydelsefulla förändringar. Instrumenten skall alltså inte bara fungera som mätinstrument, utan också utgöra ett stöd för behandlarnas dialog med brukare och närstående kring situation, mål och uppföljning.

Syftet med det befintliga översiktliga nationella kvalitetsregistret baserat på data som registreras vid användning av Kvalitetsstjärnan är att bidra till att införa en enkel standard för uppföljning av utfall och resultat för brukare av psykiatrisk vård ur både professionellt perspektiv och brukar- och anhörigperspektiv.

Förberedelser görs för att med utgångspunkt i det översiktliga registret också tillskapa ett specifikt nationellt diagnosoberoende kvalitetsregister för belysning av effekter av Samhällsbaserad integrerad psykiatri (enligt flexibel ACT-modell och Integrerad psykiatri) vid svår psykisk störning med behov av flera insatser över längre tid.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Psykiatri

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!