Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Foto på Gunnhildur Gudnadottir 2017-05-22

    Färre VAB-dagar med rätt operationsmetod

    Antal VAB-dagar blir lägre vid val av rätt metod för halsmandeloperation på barn. Sambandet syns tydligt i ny forskning som gjorts på kvalitetsregisterdata. Både barnen och samhället vinner på att den bästa metoden används.
  • Porträtt på Mats Bojestig 2017-05-18

    Framtidens kvalitetsregister ska komma närmare vården

    Projektgruppen med uppdraget att ta fram förslag om Nationella Kvalitetsregistrens roll som en del av systemet för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård är klara med sitt arbete och har presenterat sitt förslag.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Lämna förslag till Kvalitetsregisterkonferensen

Har du ett framgångsrikt exempel på arbete med kvalitetsregister? Nu kan du anmäla förslag på innehåll till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Årets konferens äger rum i Stockholm på Folkets hus den 9 november.

Årets Guldskapell

Guldskalpellen går till Sårcentrum och Rikssår

Årets förnyare inom sjukvården är Sårcentrum i Blekinge, där forskning och behandling av patienter med svårläkta sår möts. Sårcentrum står också bakom det nationella kvalitetsregistret Rikssår som har minskat antibiotikaanvändningen.

TwitterSe fler