Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • 2018-02-21

    Rapport om Nationella Kvalitetsregister

    På uppdrag av den tidigare styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en granskning genomförts av Nationella Kvalitetsregister (NKR), Registercentrumorganisationerna (RCO) och det nationella kansliet. Syftet med granskningen är att i samband med att förändringar genomförs, både när det gäller den nationella styrningen och organisationen, få en samlad bild över hur situationen ser ut när det gäller ekonomin och styrning av kvalitetsregistren. 
  • Maria Eriksdotter 2017-11-28

    Ensamboende med alzheimer får färre undersökningar och mindre behandling

    Ny forskning på data från Svenska demensregistret (SveDem) visar att ensamboende patienter varken undersöks eller ges bromsmediciner i lika hög grad som sammanboende. Dessutom får de oftare antidepressiva läkemedel.

Forskningskonferens 2018

Konferens

Den årliga konferensen "Kvalitetsregister för forskning" anordnas den 23 maj 2018 i samarbete mellan SKL, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister

En ny dataskyddsförordning, GDPR, införs den 25 maj 2018 och påverkar registrens arbete. Nu har rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister utarbetats om den nya lagen.

TwitterSe fler