Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2018-11-01

  Medelstilldelning 2019

  Beslut om medel till Registercentrum, Nationella Kvalitetsregister och Stödfunktionen hos SKL togs vid Ledningsfunktionens möte den 12 december.
  Läget i nationen avseende regering och budget spelade dock en roll i besluten som togs.
 • 2018-07-29

  Konferenser 2019

  Här finns datum för konferenser och seminarier för 2019.Har du något event, utbildning eller konferens som du vill att vi lägger upp här är du välkommen att kontakta kommunikatör Ingela Larsen.Läs och anmäl dig här.

2018-11-01

Rapporten om statsbidrag klar

Socialstyrelsens rapport om kriterier inför ett eventuellt statsbidrag är klar och överlämnad till Socialdepartementet för vidare beredning.

Läs mer här om uppdraget och slutrapporten.

2019-03-28

Uppdaterad patient- och brukarinformation

Nu finns uppdaterade mallar för patient och/eller brukare tillgängliga.

Vi har även översatt grundläggande information om Nationella Kvalietsregister till fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska. Det finns även ny mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska.

Material och mallar finner du här.öppnas i nytt fönster

TwitterSe fler

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: I veckan besökte Resurscentrum Helse Vest från Norge QRC Stockholm, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister oc…

 • kvalitetsregist: I veckan besökte Resurscentrum Helse Vest från Norge QRC Stockholm, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister… https://t.co/r8jxpp491d

 • kvalitetsregist: Unga med Hodgkins lymfom har låg risk för återfall efter två år. Det identifierades via kvalitetsregistren, länknin… https://t.co/2wSkUfoHbg

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: SKL presenterar idag 2019 års Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården med resultat och analys för svensk hälso- oc…