25 oktober 2018

Kontakt

Telefon

Växel: 08-452 70 00

E-post

kvalitetsregister@skl.se

Adress

Besök: Hornsgatan 20, Stockholm

Post: Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm

Medarbetare vid stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister

Porträtt av Lale Björne-Fergéus

Marie Lawrence
Ansvarig för stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
08-452 76 48
marie.lawrence@skl.se

Porträtt av Lale Björne-Fergéus

Lale Björne-Fergéus
Administratör
08-452 70 71
lale.bjorne-fergeus@skl.se

Ingela Larsen
Kommunikationsansvarig
073-66 58 999
ingela.larsen@skl.se

Porträtt av Karin Göransson

Karin Göransson
Strategiska frågor, Samverkansgruppen för kvalitetsregister, Expertgruppen, uppföljning och medelstilldelning.
08-452 78 87
karin.goransson@skl.se

Petra Hasselqvist

Petra Hasselqvist
Strategiska frågor, RCO i samverkan samt frågor inom forskning,
Life-Science och industrin
08-452 77 72
petra.hasselqvist@skl.se

Porträtt av Björn Hultgren

Björn Hultgren
IT-strateg
08-452 77 83
bjorn.hultgren@skl.se

Porträtt av Tina Lidén Mascher

Kristin Asmundsson
Junior handläggare
08-452 77 93
kristin.asmundsson@skl.se

Porträtt av Jack Lysholm

Jack Lysholm
Forsknings- och utvecklingsfrågor
08-452 77 38
jack.lysholm@skl.se

Porträtt av Manólis Nymark

Manólis Nymark
Jurist
070-776 63 54
manolis.nymark@skl.se

Porträtt av Staffan Winter

Staffan Winter
Projektledare
Nationella programmet för datainsamling
08-452 77 32
staffan.winter@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!