18 april 2018

Kontakt

Telefon

Växel: 08-452 70 00

E-post

kvalitetsregister@skl.se

Adress

Besök: Hornsgatan 20, Stockholm

Post: Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm

Medarbetare vid kansliet

Porträtt av Lale Björne-Fergéus

Marie Lawrence
Kansliansvarig

08-452 76 48
marie.lawrence@skl.se

Porträtt av Lale Björne-Fergéus

Lale Björne-Fergéus
Administratör

08-452 70 71
lale.bjorne-fergeus@skl.se

Porträtt av Lena Forsman

Lena Forsman
Kommunikatör

08-452 75 28
lena.forsman@skl.se

Porträtt av Karin Göransson

Karin Göransson
Handläggare
Uppföljning, medelstilldelning, expertgruppen
08-452 78 87
karin.goransson@skl.se

Petra Hasselqvist

Petra Hasselqvist
Strateg
Strategiska frågor, interna och externa processer
08-452 77 72
petra.hasselqvist@skl.se

Porträtt av Björn Hultgren

Björn Hultgren
It-strateg

08-452 77 83
bjorn.hultgren@skl.se

Porträtt av Tina Lidén Mascher

Tina Lidén Mascher
Strateg
Industri och internationell samverkan
08-452 71 75
kristina.lidenmascher@skl.se

Porträtt av Jack Lysholm

Jack Lysholm
Konsult
Forsknings- och utvecklingsfrågor
08-452 77 38
jack.lysholm@skl.se

Porträtt av Manólis Nymark

Manólis Nymark
Jurist

070-776 63 54
manolis.nymark@skl.se

Porträtt av Staffan Winter

Staffan Winter
Projektledare
Nationella programmet för datainsamling
08-452 77 32
staffan.winter@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!