8 april 2019

Nationell organisation

Ny ledningsfunktion

Nationella Kvalitetsregisters har en ny ledningsfunktion som består av 7 ledamöter. Ledamöterna kommer från staten (3 st), huvudmännen (3 st), SKL (1 st).

Ledningsfunktionens ledamöter

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen är ett beredande organ till den nya ledningsfunktionen.

Samverkansgruppens ledamöter

Till sin hjälp i bedömningsarbetet av medelstilldelning till kvalitetsregistren har samverkansgruppen en expertgrupp.

Expertgruppens ledamöten

Stödfunktion

Stödfunktionen, som är placerat på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hanterar alla registrens redovisningar och ansökningar. Stödfunktionen fungerar som beredande organ till ovanstående arbetsgrupper, leder ett antal nationella projekt och håller i nationella träffar som Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum, samt den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på Stödfunktionen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!