22 december 2016

Stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har träffat en överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017.

Överenskommelsen omfattar totalt 232 miljoner kronor, varav landstingen bidrar med 100 miljoner kronor och staten 92 miljoner kronor. Resterande 40 miljoner kommer från landstingens outnyttjade medel som ackumulerats under satsningen 2012-2016.

Medlen ska användas till grundanslag till registren (185 miljoner kronor), sex regionala registercentrumorganisationer (29 miljoner kronor), nationellt kansli, uppföljning av kvaliteten i primärvården och nationellt program för datainsamling (18 miljoner kronor).

Överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017 (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Film: Karin Christensson om överenskommelsen för Nationella Kvalitetsregister 2017, (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!