Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla vården, rädda liv
och är en unik företeelse internationellt sett.

I fokus

Aktuellt

Evenemang

  • Kurs: Register i klinisk forskning

    QRC Stockholms kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin. Nu är anmäla...
  • Registerforskning 2023

    Välkommen till årets konferens om registerforskning. I år genomförs den tillsammans med the Swedish Register-Based Research Summit och omfattar två da...