Publicerad 11 augusti 2020

Identitetsfärger

I SKR:s grafiska profil finns fem identitetsfärger, röd, gul, orange, ljusgrå och mörkgrå. Identitetsfärgerna utgår från logotypens färger gul och röd.

Till våra trycksaker används enbart färgerna gul, röd och mörkgrå. Färgerna används på omslagens insida, till klamrar, pilar etc. Till en trycksak utan omslagsbild används designelementet enbart i färgerna gul, röd och mörkgrå.

Färgerna kan användas för att knyta samman ett antal rapporter där alla har samma färg eller användas genomgående i allt material till exempel till en konferens. En färg kan väljas som till exempel passar med färger i en illustration.

Gul

Gul

PMS: Pantone Bestruket 1235 C
PMS: Pantone Obestruket 116 U
CMYK: 0/33/98/0
RGB: 255/190/10

Röd

Röd

PMS: Pantone Bestruket 1665 C
PMS: Pantone Obestruket 485 U
CMYK: 0/84/100/0
RGB: 230/70/10

Orange

Orange

PMS: Pantone Bestruket 1375 C
PMS: Pantone Obestruket 137 U
CMYK: 0/50/90/0
RGB: 243/147/37

Ljusgrå

Ljusgrå

PMS: Pantone Bestruket Warm Gray 1 C
CMYK: 18/16/20/1
RGB: 215/209/202

Mörkgrå

Mörkgrå

PMS: Pantone Bestruket Warm Gray 8 C
PMS: Pantone Obestruket Warm Gray 6 U
CMYK: 41/40/42/22
RGB: 141/129/121

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR