Publicerad 11 augusti 2020

Presentationstypografi

När handläggare på SKR själva producerar material, används typsnitt
som finns som standard i de flesta datorer. Arial används till skärmbaserade applikationer som till exempel PowerPoint. Typsnitten ligger inlagda i våra Officemallar.

Arial

Arial används till exempel i rubriker och brödtext i PowerPoint-presentationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR