Publicerad 11 augusti 2020

Vardagstypografi

När texter skrivs i Word, Excel, PPT och Outlook används standardtypsnitten Times och Arial. De finns installerade i princip i alla datorer.

Times

Times används till exempel till brev och i brödtext

Arial

Arial används till exempel till rubriker

.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR