Publicerad 16 januari 2024

Öppna jämförelser och rapporter

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Hälso- och sjukvårdsrapporten är en årlig rapport som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den beskriver läget i hälso- och sjukvårdssystemet.

Hälso- och sjukvårdsrapporten på SKR:s webbplats

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten är en årlig rapport som tas fram av SKR, och den beskriver det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner.

Ekonomirapporten på SKR:s webbplats

Uppföljnings- och analysrapporter

Rapporterna innehåller uppföljnings- och förbättringsarbete inom insatsområden hos nationella programområden (NPO). Rapporterna finns på Vården i siffror.

Uppföljnings- och analysrapporter på Vården i siffror

Film

Som stöd för användning av uppföljnings- och analysrapporterna finns en film (7 min). Medverkande är Fredrik Westander, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Filippa Nyberg, ordförande i NPO hud och könssjukdomar samt Åsa Dedering, ordförande i Nationell samverkansgrupp data och analys. De samtalar kring hur rapporterna kan användas i verksamheterna och hur de samspelar med gemensamma mål för uppföljning och analys.

Nulägesrapport Nationella kvalitetsregister 2020

Huvuduppgifterna för kvalitetsregistren, deras registerhållare och styrgrupper samt stödfunktioner är att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister. I nulägesrapporterna som togs fram till och med år 2020 redovisades de aktiviteter som genomförts varje år inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nulägesrapport 2020 (PDF) Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.