Publicerad 20 mars 2023

Cancersjukdomar vid covid-19

Information om uppskjuten cancervård, stöd för prioritering, screening med mera.

På Regionala cancercentrums webbplats hittar du information om cancervård under pandemin, inklusive tillfälligt ändrade rekommendationer i vårdprogram och statistik om uppskjuten cancervård.

Avsändare

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC), som utgör nationellt programområde cancersjukdomar.

Cancersjukdomar vid covid-19

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.