Publicerad 21 februari 2022

Lung- och allergisjukdomar vid covid-19

Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling

Moment som FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling utgör alltid en risk för stänk eller droppsmitta.

Avsändare

Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar

Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling covid-19 (PDF) Pdf, 203 kB.

Riktlinjer för allergi och vaccination

Riktlinjer för bedömning och rutiner vid vaccination med de båda godkända vaccinerna Comirnaty (Pfizer) och COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna).

Avsändare

Svenska föreningen för allergologi (SFFA)

Riktlinjer för allergi och vaccination mot covid-19

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.