Publicerad 21 februari 2022

Patientsäkerhet vid covid-19

Upphandling av undersökningshandskar

Rekommendationer inför upphandling.

Avsändare

Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet

Upphandling av undersökningshandskar vid covid-19 (PDF)

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.