Publicerad 21 februari 2022

Primärvård vid covid-19

Triage och arbetssätt på vårdcentral vid covid-19

Praktiska förslag på hur du kan anpassa arbetet på en vårdcentral under covid-19-pandemin, för att undvika smittspridning och upprätthålla en god vård. Förslagen riktar sig främst till legitimerad personal som läkare, sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Avsändare

Socialstyrelsen

Triage och arbetssätt på vårdcentral vid covid-19

Bedömningsstöd covid-19 i uppföljningsfas

Avsändare

Nationellt primärvårdsråd och Nationellt programområde infektionssjukdomar

Bedömningsstöd covid-19 i uppföljningsfas

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.