Publicerad 21 februari 2022

Tandvård vid covid-19

Aerosolsmitta

Stöd i hantering av aerosolgenererande procedurer, vilka har framförts som en potentiell smittkälla inom tandvårdsverksamhet.

Avsändare

Nationellt programområde för tandvård

Aerosolsmitta inom tandvård (PDF) Pdf, 401 kB.

Socialstyrelsen om tandvård vid covid-19

Avsändare

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen om tandvård vid covid-19

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.