Publicerad 26 juli 2022

Publicerade kunskapsstöd

Här hittar du information om de kunskapsstöd som har tagits fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Här finns även stödmaterial i form av presentationer, filmer och länkar till webbinarier.

Färdiga vårdförlopp och vårdprogram

Färdiga vårdförlopp och vårdprogram publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp och vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial till vårdförlopp, vårdprogram och andra kunskapsstöd hittar du under respektive ämnesområde.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård