Publicerad 13 maj 2024

Kunskapsstöd hjärt- och kärlsjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för hjärt- och kärlsjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för hjärt- och kärlsjukdomar hittar du under kunskapsstöd för hjärta och kärl på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Hjärta och kärl, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och seminarier.

Benartärsjukdom, sekundärprevention

Stödmaterial kliniskt kunskapsstöd benartärsjukdom, sekundärprevention

Hjärtsvikt

Stödmaterial vårdförlopp hjärtsvikt – nydebuterad

Kritisk benischemi

Stödmaterial vårdförlopp kritisk benischemi

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Stödmaterial vårdriktlinje sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Stödmaterial vårdförlopp och vårdprogram venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Aktuellt

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.