Publicerad 18 juni 2024

Benartärsjukdom sekundärprevention, kliniskt kunskapsstöd

Här finns stödmaterial till kliniskt kunskapsstöd för sekundärprevention vid benartärsjukdom.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.