Publicerad 2 januari 2024

Vårdriktlinje sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Här finns stödmaterial till vårdriktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom.

Vårdriktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom hittar du under kunskapsstöd för hjärta och kärl på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Hjärta och kärl, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Riktlinje sekundärprevention, stöd till styrning och ledning (PDF) Pdf, 729 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.