Publicerad 11 april 2023

Kunskapsstöd infektionssjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för infektionssjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för infektionssjukdomar hittar du under kunskapsstöd för infektionssjukdomar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Infektion och smittskydd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och seminarier.

Covid-19

Infektionssjukdomar vid covid-19

Hepatit C

Nationell elimineringsplan hepatit C Pdf, 613 kB.

Konsekvensbeskrivning nationell elimineringsplan hepatit C Pdf, 253 kB.

Sepsis

Vårdförlopp för sepsis hittar du under kunskapsstöd för infektion och smittskydd på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Infektion och smittskydd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för vårdförloppet hittar du här:

Stödmaterial vårdförlopp sepsis

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.