Publicerad 30 december 2022

Vårdförlopp sepsis

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för sepsis.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Varje år drabbas fler än 40 000 personer i Sverige av sepsis. Av dessa dör mellan 15–20 procent, i ett förlopp som kan gå mycket fort. Alla kan drabbas av sepsis, men äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk.

De övergripande målen är att få en jämlik och enhetlig sepsisvård på alla akutmottagningar i landet. En större andel patienter ska:

  • upptäckas tidigt och få adekvat undersökning, behandling och monitorering
  • få en korrekt sepsisdiagnos
  • få adekvat information och uppföljning efter vård på sjukhuset

Vårdförloppet inleds vid misstanke om allvarlig sepsis på akutmottagning och avslutas efter uppföljande dialog med patienten.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp sepsis (PDF) Pdf, 962 kB.

Stödmaterial

Presentation vårdförlopp sepsis (PPTX) Powerpoint, 5 MB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Kristoffer Strålin, ordförande i NAG sepsis

Kristina Björkqvist, patientföreträdare i NAG sepsis

Webbinarium om vårdförlopp sepsis

Det har hållits webbinarier om vårdförlopp för sepsis vid två tillfällen. Du kan se webbinarierna i efterhand.

Webbinarium 30 mars 2022

Webbinarium om vårdförlopp sepsis 30 mars 2022, del 1

Webbinarium om vårdförlopp sepsis 30 mars 2022, del 2

Webbinarium 9 september 2021

Webbinarium om vårdförlopp sepsis från 9 september 2021

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.