Publicerad 19 januari 2023

Läkemedelsdomänen

Läkemedelsdomänen, även kallad kunskapsdomänen för läkemedelsinformation, är en databas med information om läkemedel från olika perspektiv. Informationen kan användas i verksamhetsutveckling, upphandlingar och design av systemlösningar.

Läkemedelsdomänen innehåller information som spänner över hela läkemedelsområdet. Informationen i domänen utgår från faktiska behov, och fokuserar på verksamheters och klinikers behov av information som rör läkemedel och arbete med läkemedel.

Aktuell version är 1.2 från december 2022.

Innehåll

I läkemedelsdomänen finns dokument och modeller som beskriver kliniska scenarier, beskrivningar av informationsbehov, begreppsmodeller, flödesmodeller, verksamhetsregler och informationsmodeller. Modellerna ska inte ses som ett facit, utan snarare som utgångspunkt för till exempel behovsanalys eller underlag för upphandling.

Till läkemedelsdomänen

Support

Om du har frågor, eller behöver hjälp med hur du använder läkemedelsdomänen, kontaktar du stödfunktionen för strukturerad vårdinformation läkemedel vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

svilakemedel@skr.se

Stödfunktionen för strukturerad vårdinformation läkemedel arbetar med förvaltning och vidareutveckling av läkemedelsdomänen samt ger användare i regioner och kommuner stöd i metod och tolkning av modellerna. Stödfunktionen är också kopplad till insatsområde strukturerad vårdinformation läkemedel, som ligger under nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik.

Insatsområde för strukturerad vårdinformation läkemedel

Så använder du läkemedelsdomänen

Informationen i läkemedelsdomänen sorteras i en mappstruktur på samma sätt som ett filsystem i en dator. När du markerar en mapp eller ett objekt i strukturen till vänster, visas innehåll till höger i en visningsyta. För att komma tillbaka till tidigare vy använder du webbläsarens tillbaka-pil.

Fyra huvudmappar

Mappstruktur i läkemedelsdomänen, huvudmappar
 1. Dokumentation: en översikt av de dokument som tillhör domänen.
 2. Release notes: dokument i PDF-format som beskriver ändringar i versioner av läkemedelsdomänen.
 3. Modeller: denna mapp är den största och innehåller undermappar olika typer av modeller. I samtliga dessa undermappar finns information indelad i olika kategorier.
  • Begrepp
  • Arbetsflöden
  • Scenarier
  • Behov
  • Informationsmodeller
  • Verksamhetsregler
  • Pågående utredningarbete
 4. Kvalitetssäkring: innehåller kvalitetssäkringsprotokoll och sammanställning av informationsägare.

Diagram och objekt

I mapparna finns diagram. Markera ett diagram i mappen så visas tillhörande objekt till höger i visningsytan. Objekten som visas ligger dels i den aktuella mappen, dels i andra mappar. I bilden nedan ligger alla behoven i den aktuella mappen och alla scenarier, så kallad user story, är länkade från annan plats i mappstrukturen.

Diagram och objekt i läkemedelsdomänen

Klicka på bilden för att förstora den.

När du klickar på ett objekt i visningsytan visas information om objektets plats i mappstrukturen, se bild nedan.

Läkemedelsdomänen, mappstruktur med diagram och objekt

Klicka på bilden för att förstora den.

Instruktionsfilm

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.