Publicerad 28 november 2022

Kunskapsstöd levnadsvanor

Här hittar du information om kunskapsstöd inom området levnadsvanor, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Levnadsvanor

Ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är framtaget.

Det färdiga vårdprogrammet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Där finns även kortversioner av vårdprogrammet som rör tobak, matvanor, alkohol samt fysisk aktivitet.

Vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PDF) Pdf, 249 kB.

Presentation vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Webbinarium om vårdprogram levnadsvanor

I januari 2022 hölls ett webbinarium om nationellt vårdprogram för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Vid fyra tillfällen i april och maj 2022 hölls även webbinarier om de olika delarna i vårdprogrammet. Du kan se alla webbinarierna i efterhand här nedan.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Webbinariet hölls den 19 januari 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – barn och unga

Webbinariet hölls den 26 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – tobak och alkohol

Webbinariet hölls den 27 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – inför operation

Webbinariet hölls den 28 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – mat och fysisk aktivitet

Webbinariet hölls den 5 maj 2022.

Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal har genomförts sedan mitten av 1980-talet, då några svenska landsting började att bjuda in personer i medelåldern till återkommande hälsoundersökningar och hälsosamtal. Syftet var att minska förekomsten av hjärtinfarkter, stroke och diabetes typ 2. Effekten av dessa hälsosamtal har utvärderats i en rapport.

Svenska modellen för riktade hälsosamtal, rapport (PDF) Pdf, 690 kB.

Webbinarium om riktade hälsosamtal

Webbinariet hölls den 16 september 2022.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård