Publicerad 11 april 2023

Kunskapsstöd levnadsvanor

Här hittar du information om kunskapsstöd inom området levnadsvanor, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Levnadsvanor

Vårdprogram för levnadsvanor hittar du under kunskapsstöd för Levnadsvanor på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Där finns även kortversioner av vårdprogrammet som rör tobak, matvanor, alkohol samt fysisk aktivitet.

Levnadsvanor, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PDF) Pdf, 249 kB.

Presentation vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Seminarium om vårdprogram levnadsvanor

I januari 2022 hölls ett digitalt seminarium om nationellt vårdprogram för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Vid fyra tillfällen i april och maj 2022 hölls även seminarier om de olika delarna i vårdprogrammet. De spelades in och du kan se dem i efterhand.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Seminarium 19 januari 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – barn och unga

Seminarium 26 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – tobak och alkohol

Seminarium 27 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – inför operation

Seminarium 28 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – mat och fysisk aktivitet

Seminarium 5 maj 2022.

Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal har genomförts sedan mitten av 1980-talet, då några svenska landsting började att bjuda in personer i medelåldern till återkommande hälsoundersökningar och hälsosamtal. Syftet var att minska förekomsten av hjärtinfarkter, stroke och diabetes typ 2. Effekten av dessa hälsosamtal har utvärderats i en rapport.

Svenska modellen för riktade hälsosamtal, rapport (PDF) Pdf, 690 kB.

Seminarium om riktade hälsosamtal

Seminarium 16 september 2022.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.