Publicerad 5 juli 2022

Kunskapsstöd lung- och allergisjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för lung- och allergisjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt nationella vårdprogram hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KOL

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL.

Stödmaterial för vårdförlopp KOL

Behandlingsplan KOL

Obstruktiv sömnapné

Nationellt vårdprogram obstruktiv sömnapné hos vuxna.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram obstruktiv sömnapné hos vuxna (PDF) Pdf, 358 kB.

Covid-19

Lung- och allergisjukdomar vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård