Publicerad 1 december 2022

Kunskapsstöd mag- och tarmsjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för mag- och tarmsjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt nationella vårdprogram hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Stödmaterial för vårdförlopp IBD

Levercirros

Nationellt vårdprogram för levercirros.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram levercirros (PDF) Pdf, 342 kB.

Seminarium

Den 28 november 2022 hölls ett digitalt seminarium om nationell vårdprogram för levercirros. Du kan se det i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård