Publicerad 16 januari 2023

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga kunskapsstöd, såsom vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer, finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du information om kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och inspelningar av webbinarier.

Epilepsi

Stödmaterial vårdförlopp epilepsi

Smärta – långvarig hos vuxna

Stödmaterial vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna

Migrän

Konsekvensbeskrivning riktlinje migrän (PDF) Pdf, 245 kB.

Narkolepsi

Konsekvensbeskrivning riktlinje narkolepsi (PDF) Pdf, 202 kB.

Presentation från webbinarium om riktlinje narkolepsi 2022-04-06 (PPT) Powerpoint, 17 MB.

Frågor och svar från webbinarium om riktlinje narkolepsi 2022-04-05 (PDF) Pdf, 149 kB.

Stroke

Stödmaterial personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA

Konsekvensbeskrivningar riktlinjer stroke

Konsekvensbeskrivning riktlinje för bedömning och handläggning av dysfagi efter stroke (PDF) Pdf, 185 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje för handläggning av kryptogen stroke – slutning av PFO (PDF) Pdf, 206 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje för ny rehabiliteringsbedömning efter stroke (PDF) Pdf, 203 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje för reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke (PDF) Pdf, 229 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje för tidig understödd utskrivning från sjukhus med rehabilitering i hemmet efter stroke (PDF) Pdf, 210 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje för uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan (PDF) Pdf, 186 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård