Publicerad 11 april 2023

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och seminarier.

Epilepsi

Vårdförlopp epilepsi hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp epilepsi

Migrän

Vårdriktlinje migrän hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdriktlinje migrän

Narkolepsi

Vårdriktlinje narkolepsi hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje narkolepsi (PDF) Pdf, 202 kB.

Presentation från webbinarium om vårdriktlinje narkolepsi 2022-04-06 (PPT) Powerpoint, 17 MB.

Frågor och svar från seminarium om vårdriktlinje narkolepsi 2022-04-05 (PDF) Pdf, 149 kB.

Smärta – långvarig hos vuxna

Vårdriktlinje smärta hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna

Stroke

Vårdförlopp stroke och TIA

Vårdförlopp stroke och TIA hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA

Vårdriktlinjer stroke

Vårdriktlinjer stroke hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivningar

Dysfagi efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 185 kB.

Kryptogen stroke – slutning av PFO, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 206 kB.

Munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF)  Pdf, 293 kB.

Ny rehabiliteringsbedömning efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 203 kB.

Reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje för (PDF) Pdf, 229 kB.

Tidig understödd utskrivning från sjukhus med rehabilitering i hemmet efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 210 kB.

Uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 186 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.