Publicerad 7 november 2023

Kunskapsstöd patientsäkerhet

Här hittar du information om kunskapsstöd för patientsäkerhet, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Covid-19

Patientsäkerhet vid covid-19

Analysverktyg

För att stärka patientsäkerhetsarbetet finns ett analysverktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

Analysverktyg för patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patiensäkerheten, och vilka resultat som nåtts.

Patientsäkerhetsberättelse

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.