Publicerad 20 september 2023

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin hittar du under kunskapsstöd för rehabilitering respektive habilitering på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Habilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden.

Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Stödmaterial till den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Traumatisk hjärnskada

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Stödmaterial vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Covid-19

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.