Publicerad 5 juli 2022

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Covid-19

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin vid covid-19

Generisk modell för rehabilitering

Den generiska modellen för rehabilitering syftar till att säkerställa att rehabilitering integreras på ett enhetligt sätt i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Den generiska modellen beskriver rehabiliteringsprocessen och även delar av det försäkringsmedicinska arbetet.

Målgruppen är de nationella arbetsgrupper (NAG) som utvecklar vårdförlopp för olika hälsotillstånd.
Modellen för rehabilitering ska kunna användas oavsett hälso- och funktionstillstånd, diagnos och patientgrupp. Den bygger på att rehabiliteringen har ett flertal gemensamma delar som kan anpassas till specifika diagnoser. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla patienter i behov av rehabilitering får ett strukturerat omhändertagande med tidig individuell bedömning, upprättande av rehabiliteringsplan, evidensbaserade åtgärder och uppföljning.

I den generiska modellen ingår också delar av det försäkringsmedicinska arbetet som till exempel bedömning av förmågan till arbete eller annan sysselsättning, behov av sjukskrivning och behov av insatser för återgång i arbete.

Den generiska modellen ger förutsättningar för en jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering med ett personcentrerat och individanpassat arbetssätt. Ett annat syfte är att underlätta implementering av de diagnosspecifika vårdförloppen då rehabiliteringsdelen är utformad utifrån en gemensam struktur. I modellen används också begrepp från Internationell klassifikation av funktionstillstånd och hälsa (ICF), som är en WHO:s klassifikation. Det ger ett gemensamt språk och underlättar kommunikationen mellan olika professioner, verksamheter och huvudmän.

Generisk modell för rehabilitering (PDF) Pdf, 1 MB.

Presentation generisk modell för rehabilitering (PPSX) Powerpoint, 16 MB.

Film om generisk modell för rehabilitering

Eva Stjernström, ordförande i Nationell arbetsgrupp generisk modell rehabilitering

Generisk modell för rehabilitering för klinisk verksamhet

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete är avsedd att användas direkt i den kliniska verksamheten inom rehabiliteringsområdet. Modellen riktar sig till såväl ledning som till medarbetare.

Generisk modell för rehabilitering för klinisk verksamhet på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Webbinarium

Den 28 mars hölls ett webbinarium om generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete i klinisk verksamhet. Du kan se webbinariet i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård