Publicerad 11 april 2023

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete beskriver centrala delar i patientens process för rehabilitering och sjukskrivning. Modellen ska säkerställa att rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete beskrivs och integreras på ett enhetligt sätt i diagnosspecifika vårdprocesser och kunskapsstöd.

Modellen innehåller gemensamma delar som kan anpassas till specifika diagnoser. Den kan användas oavsett hälso- och funktionstillstånd, diagnos och patientgrupp, och den kan användas av alla kliniska verksamheter som bedriver rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete.

Rehabiliteringsplanen har en central roll i modellen. Den utgår ifrån patientens behov och förutsättningar. I modellen ingår även försäkringsmedicinsk bedömning och sjukskrivning eftersom det kan vara en del i patientens vård och behandling.

Modellen beskrivs i två dokument: dels själva modellen, dels en skrivinstruktion. Skrivinstruktionen stödjer arbetsgrupper att integrera rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Generisk modell för rehabilitering för klinisk verksamhet hittar du under kunskapsstöd för rehabilitering på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Skrivinstruktion – Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för integrering i vårdförlopp (PDF) Pdf, 1 MB.

Presentation

Presentation av generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete (PPSX) Powerpoint, 16 MB.

Film

Intervju med Eva Stjernström, ordförande i nationell arbetsgrupp generisk modell rehabilitering, om generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Seminarium

Seminarium om generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete hölls 28 mars 2022. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.