Publicerad 25 oktober 2022

Kunskapsstöd reumatiska sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Reumatoid artrit

Det finns två personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för reumatoid artrit: ett som omfattar den tidiga sjukdomsfasen och ett för etablerad reumatoid artrit.

Du hittar båda vårdförloppen på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial till vårdförloppen

Stödmaterial vårdförlopp reumatoid artrit

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård